Amino Power Research

BES-T heeft de Amino Power onderworpen aan een onderzoek uitgevoerd door de Sport Universiteit van Keulen welke voldoet aan onderstaande criteria. Het doel van het onderzoek was om een eenmalige applicatie op de huid te evalueren op sub maximale kracht en weerstand tegen vermoeidheid. U kunt de resultaten van het onderzoek hier nalezen.

  1. Het onderzoek is uitgevoerd op mensen
  2. Het onderzoek beschikte over een placebogroep of controlegroep zodat voor vergelijking van de resultaten
  3. Alle testpersonen hebben een crossover ondergaan: elke testpersoon heeft dan deel uitgemaakt van de controle groep en de testgroep
  4. Het onderzoek is blind uitgevoerd 
Comments